Изберете страница

Енергийна независимост чрез соларни системи

Технологично енергийната независимост е вече напълно възможна.
Соларните колектори за събиране и преобразуване на слънчевата енергия работят по два начина. Първият – преобразуват соларната енергия в топлинна и загряват вода за битови нужди.
Вторият – генерират електричество.

По-голямо приложение на този етап в бита намира първият вид колектори – за осигуряване на топла вода за домакинството.Но вече правят първите си крачки и соларните системи от втория тип.

Те осигуряват автономност на отдалечени ферми, вили, каравани и т. н. Могат да работят за нуждите на обекта, в който са изградени, но могат да се свържат с мрежата и да осигуряват ток за продажба.

Доставяме поръчките в рамките на 3 работни дни ! Отмяна